Faharasa

Maneno muhimu na vishazi vinavyotumika kwenye Atlasi ya Kisheria.

Kuomba / Kushughulikia - kuomba michango ya chakula, pesa au vitu vingine (wakati mwingine huitwa "sadaka") kutoka kwa umma.

Unyonyaji wa kibiashara wa ngono - kulazimishwa kufanya ngono ili kupata pesa. Mifano ya unyanyasaji wa kingono kibiashara ni pamoja na ukahaba wa watoto na ponografia ya watoto.

Amri ya kutotoka nje - agizo la watu kusalia ndani kwa muda maalum, mara nyingi usiku.

Maoni ya Jumla - hati ya Umoja wa Mataifa ambayo inaelezea nini maana ya haki maalum za binadamu katika mkataba na kutoa mwongozo kwa Mataifa juu ya kile wanapaswa kufanya ili kutekeleza mkataba huo. Maoni ya Jumla kuhusu Watoto katika Hali za Mitaani - mwongozo wa kisheria wa Umoja wa Mataifa kuhusu watoto wa mitaani. Hati hii inaeleza nini nchi zinapaswa kufanya ili kulinda haki za binadamu za watoto wa mitaani. Unaweza kusoma Maoni ya Jumla hapa .

Kuzurura - kuwa katika eneo la umma kwa muda mrefu bila kuwa na madhumuni yoyote wazi ya kuwa hapo.

Makosa ya kimaadili - matendo ambayo hayana madhara lakini ambayo ni ya jinai kwa sababu jamii inayaona kuwa ya dhambi, ya kuudhi au ya kuchukiza. Mfano mmoja ni kujamiiana kwa makubaliano nje ya ndoa.

Mizunguko ya polisi - pia inajulikana kama kufagia mitaani, kuzungusha hutokea wakati watoto wa mitaani wanaondolewa kwa nguvu kutoka mitaani na polisi, mara nyingi katika jaribio la kufanya miji "kuonekana" kabla ya matukio makubwa ya umma. Watoto wanaokusanywa mara nyingi huwekwa kizuizini au kusafirishwa kutoka katikati mwa jiji na kutelekezwa.

Hati ya usajili wa kuzaliwa upya - hati, kama vile cheti cha kuzaliwa, ambacho husajili kuzaliwa kwa mtu kwa sababu hakusajiliwa rasmi alipozaliwa mara ya kwanza. Hii inaweza pia kujulikana kama "usajili wa marehemu".

Makosa ya hali - makosa ya jinai au ya kiraia ambayo yanabagua watoto wa mitaani ama kwa sababu ya umri wao au kwa sababu ya hali yao ya kuunganishwa mitaani.

Watoto wa mitaani - watoto wanaotegemea mitaani kuishi na/au kufanya kazi, iwe peke yao au na marafiki na familia, pamoja na watoto wanaohisi kuwa barabara ni sehemu muhimu ya maisha na utambulisho wao.

Watoto waliounganishwa mitaani / Watoto katika hali za mitaani / Vijana wasio na makazi - maneno haya yana maana sawa na "watoto wa mitaani". Wengine wanapendelea kutumia maneno haya kwa sababu yanaonyesha ukweli kwamba watoto wanaweza kuwa na sababu nyingi tofauti za kutumia muda mitaani ("miunganisho ya barabara") na si lazima kuishi mitaani. Wengine wanapendelea kutumia neno 'vijana' kuakisi ongezeko la ukomavu wa watoto wakubwa, kwa mfano, wenye umri wa miaka 16-17.

Utoro - wakati mtoto anakosa shule bila ruhusa ya kufanya hivyo.

Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Haki za Mtoto - mkataba wa kimataifa wa haki za binadamu ambao unaweka bayana haki mahususi ambazo watoto wanazo. Unaweza kuisoma hapa .

Uhuni - kutokuwa na makazi na kukosa kazi.